Een Universal Data Model (een wat?)

Written by Ronald Baan

Ronald is een data-enthousiasteling die zijn tijd besteedt aan het delen van zijn passie voor data met anderen.

15 januari 2020

Oh jongen, niet-technische lezers, blijf alsjeblieft lezen. Deze is zeker voor jullie! Hou vol, alsjeblieft.

Voor mensen die niet volledig zijn ondergedompeld in datapraktijken, is het vaak erg moeilijk om datamodellen te begrijpen. Vaker wel dan niet herkent de “zakelijke gebruiker” zijn eigen gegevens niet in deze complexe structuren en modellen.

Dat is niet nodig!

Er is een heel eenvoudige en zinvolle manier om de gegevens die organisaties gebruiken te beschrijven in een taal die we allemaal begrijpen en gebruiken. In het onderstaande diagram heb ik 12 aspecten opgenomen, die samen 99% kunnen beschrijven van wat een bedrijf of organisatie doet.

Universal Data Model

De aspecten die ik heb gebruikt zijn gangbaar, maar volgens een goede praktijk van gegevensarchitectuur wil ik ze definiëren:

 1. object – een fysiek object of abstract object (bijvoorbeeld een database);
 2. partij – een persoon, groep of organisatie;
 3. tijd – een punt of periode in de tijd, relatief of absoluut (bijvoorbeeld een “week” of WWII);
 4. gebeurtenis – een voorval van iets (bijvoorbeeld een ongeluk of een meting);
 5. locatie – een absolute, relatieve, long/lat of een genoemde locatie;
 6. geometrie – de vorm in 2D of 3D of als netwerk;
 7. eis – een voorwaarde voor een object, partij of activiteit;
 8. activiteit – een handeling of reeks handelingen van een partij of een voorwerp;
 9. functie – het natuurlijke doel van een onderdeel een voorwerp of activiteit, ongeacht de context (bijvoorbeeld een pomp heeft als functie water van A naar B te pompen);
 10. doel – het doel van een object of activiteit beschreven in zakelijke termen;
 11. relatie – de relatie tussen 2 dingen (bijvoorbeeld een persoon is een voorbeeld van een partij en een persoon is de bestuurder van een voertuig);
 12. state – de toestand van een ding (bijvoorbeeld “winstgevend” voor een bedrijf, “afgeschreven” voor een object, “in uitvoering” voor een activiteit, “ontmanteld” voor een installatie);

Ik denk dat u deze aspecten gemakkelijk kunt toepassen op uw eigen situatie. Het mooie is dat deze aspecten kunnen worden verfijnd om veel meer gedetailleerde onderdelen van uw bedrijf te beschrijven. Naarmate u vordert en er behoefte aan is, kunt u gedetailleerder te werk gaan.

Het mooie is dat zo’n universeel model ook heel gemakkelijk door computers kan worden begrepen. Een dergelijk model is gebaseerd op linked data principes en stelt veel organisaties op het internet in staat hun gegevens op een zinvolle manier te koppelen aan gegevens van anderen.

Verdere ontwikkeling

U kunt deze aspecten verder verfijnen en specifiek maken voor uw bedrijf. Deze aspecten worden op 2 manieren verfijnd: als decompositie en als taxonomie.

Ontleding

Met decompositie beschrijf je alle onderdelen die het geheel maken. Een partij bestaat bijvoorbeeld uit een bedrijf, dat bestaat uit afdelingen, dat bestaat uit teams, dat bestaat uit personen.

Taxonomie

Een taxonomie geeft meer specifieke termen, nauwer gedefinieerde termen. Een object kan bijvoorbeeld een constructie zijn, die een brug kan zijn, die een brug voor treinen kan zijn. Er zijn ook bruggen voor auto’s, bruggen voor voetgangers. Er zijn ook constructies zoals wegen, dijken en pijpleidingen.

Conclusie

In deze korte blog hoop ik u te hebben laten zien dat gegevensmodellen op het hoogste niveau en qua structuur zeer universeel kunnen zijn. Net zoals het internet gegevens aan elkaar koppelt, kunt u uw eigen gegevens op een zinvolle manier aan elkaar koppelen. Zelfs gebruikers zonder een achtergrond in gegevens kunnen deze modellen begrijpen en verfijnen.

Opmerkingen

Opmerking 1: De meeste aspecten kunnen een relatie met elkaar hebben en afhankelijk van de behoefte aan het gegevensmodel kunnen ze worden beschreven. Bijvoorbeeld: een bedrijf heeft een directie, is eigenaar van een installatie, produceert computers, heeft wederverkopers, is gevestigd in een bepaalde stad, is 25 jaar actief, is winstgevend, enz.

Opmerking 2: Niet alle aspecten zijn altijd van toepassing. Als u bijvoorbeeld veel bestaande installaties hebt (brownfield), zult u waarschijnlijk de meeste doelen, functies, eisen en geometrie niet beschrijven. Het is een hoop extra investering en vooral relevant voor de ontwerp- en bouwfase (greenfield).

Opmerking 3: Mogelijke uitbreidingen van de lijst zijn “rol” en “informatie”. Een rol kan de relatie specifieker maken. Bijvoorbeeld, een persoon kan de eigenaar van een auto zijn, maar u wilt misschien beschrijven sinds wanneer de persoon de eigenaar is. Informatie is een specifieker object om documenten zoals contracten, gegevens, websites, enz. te beschrijven.

You may also like…