Inzichten

Ik wil het hebben over inzichten in het vakgebied datamanagement, maar ook inzichten in hoe je het beste kennis kunt verkrijgen als individu en als organisatie:

Inzichten

Ik wil het hebben over inzichten in het vakgebied datamanagement, maar ook inzichten in hoe je het beste kennis kunt verkrijgen als individu en als organisatie:

Inzichten in Datamanagement

Datamanagement is is het fundament van alles wat je met data doet. Data verwerk je in al je systemen en als je wilt rapporteren, als je met data science wil optimaliseren en innoveren, data is wat je nodig hebt.

Hier zijn enkele inzichten m.b.t. datamanagement.

Data is van iedereen en ook van niemand

Ik merkte al bij mijn eerste project als projectmanager documentmanagement dat sommige dingen van iedereen zijn en ook van niemand. Jouw document is van jou, toch? De data in het proces dat jij beheert, is van jou, toch? Zonder duidelijke beheereigenaar, of het nu om document of om data gaat, kunnen we geen informatie, geen data betrouwbaar en efficiënt delen.

Vraaggestuurd datamanagement

Vanuit datamanagement perspectief hebben we een duidelijke mening hoe je met data moet omgaan. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn en weten we dat we met beperkte hoeveelheid middelen en mensen toch de business moeten ondersteunen hun doelen te bereiken.

Vraaggestuurd datamanagement is luisteren naar waar de business mee zit, dit vertalen naar een pragmatische en haalbare oplossingen m.b.t. mensen, processen, systemen en data en waarde voor de business creëren.

Data krijgt pas echt waarde als het geautomatiseerd is

Heel vaak wordt data nog steeds gebruikt als de elektronische kaartenbak uit de jaren 80. We gebruiken data om iets te vinden en daarmee iets te doen. We zijn nu al een paar jaar bezig met datagedreven werken, maar de echte automatisering van data, met data is nog steeds in de toekomst.

Pas als data echt kan stromen, zonder (of met heel weinig) menselijke tussenkomst, dan halen we echt de potentiële waarde uit data.

Datamanagement is 10% techniek, 20% processen en 70% mens en cultuur

Vaak worden datamanagement-initiatieven gedreven door de techniek. Daar is niets mis mee, behalve als ‘vergeten’ wordt dat de processen en de mens en cultuur ook mee moeten. Gebeurt dat niet, dan hebben we een technologische mooie oplossing zonder dat het in processen en door mensen wordt gebruikt.

Maak die fout niet (weer). Het voordeel is dat je het ook kunt omdraaien en met de mens en cultuur kunt beginnen. Met trainingen en workshops, met voorlichting en bewustwording. Daar heb je geen moeilijke technologie voor nodig en je kunt vandaag al beginnen.

Een gedeelde taal

Elkaar begrijpen is lastig. Mensen uit het primaire proces begrijpen de ITers, maar heel moeilijk (en andersom), mensen in datamanagement snappen niet dat mensen uit de primaire processen niet beter met data omgaan. Daar bovenop gebruiken we allemaal onze eigen lingo.

Dit was reden voor mij om het wereldwijd meest gebruikte framework voor datamanagement, DAMA DMBoK, te omarmen. Goed, beter, best, het is door iedere organisatie te gebruiken en het voordeel is dat het 1 taal gebruikt die door iedereen begrepen kan worden. Op deze basis kunnen we bouwen aan een volwassener databeheer en -gebruik.

Inzichten in Effectiviteit van Kennisoverdracht

Ik heb veel projecten gedaan van 6 maanden tot meerdere jaren. Ik heb gemerkt dat datamanagement te belangrijk is om het (langdurig) uit te besteden of te laten invullen door externe krachten. Zeker voor het starten en vaart maken kunnen externe goed helpen, maar duurzaam is datamanagement het beste in te vullen met eigen mensen.

Trainen en opleiden

Vaak zullen ervaren eigen mensen te weinig van datamanagement weten om hier stevige stappen in te maken. Mijn inzicht is dat het trainen van jouw mensen een enorm effectieve manier is om met datamanagement in een hogere versnelling te komen.

Continu leren

In mijn trainingen wissel ik deductief leren vaak met inductief leren af, om zo de kennis beter en actiever over te dragen.

In de praktijk komen mensen allerlei situaties tegen die ze nog nooit tegen zijn gekomen en dan is het fijn om met collega’s, met peers en met experts te kunnen sparren, overleggen, te kunnen leren. Ook dat is leren, heel praktisch, echte cases waar ook de experts soms flink over moeten nadenken.

Op 1 lijn komen

Communicatie is altijd een punt van aandacht. Communicatie is het praten met en luisteren naar elkaar, maar ook het gebruiken van dezelfde terminologie en definities.

Ik merk dat na mijn basistraining datamanagement, organisaties hetzelfde begrippenkader beginnen te krijgen en ze elkaar ook beter begrijpen. De business, IT en de datamanagement professionals, samen zullen ze moeten werken om databeheer en datagebruik op een hoger volwassenheidsniveau te krijgen.