Trainingen en Workshops

Wat we binnen onze organisaties doen, doen we zo goed als we kunnen bedenken en kunnen doen. Wat gaan we doen als we er achter komen dat we iets niet goed genoeg kunnen in veranderende tijden met veranderende eisen.

Trainingen en Workshops

Wat we binnen onze organisaties doen, doen we zo goed als we kunnen bedenken en kunnen doen. Wat gaan we doen als we er achter komen dat we iets niet goed genoeg kunnen in veranderende tijden met veranderende eisen.

Trainingen en workshops

Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen meer kennis van datamanagement bij te brengen, zodat ze in hun werk en in hun organisatie de kansen gaan zien om datamanagement in te richten, zodat data meer waarde voor de organisatie kan verzilveren.

Ik richt me hierbij op de gehele organisatie en wil zorgen dat op de juiste plekken kennis komt, zodat jullie zelf de beste richting kunnen bepalen. Ik onderscheid 3 belangrijke groepen die goed onderlegd moeten zijn op het gebied van data en datamanagement:

 

 • 1. De datawaardeketen, inclusief de datamanagementfunctie, die in ieder geval het datamanagement fundament volgens de DMBoK moeten kennen.

   

 • 2. Het hoger management dat voldoende van data moet weten om te kunnen sturen. Vaak is het belang van data voor de organisatie op dit niveau onvoldoende onderkend, terwijl dagelijkse en strategische managementbeslissingen worden genomen, die invloed hebben hoe goed data kan worden gebruikt om de organisatiedoelen te behalen.

   

 • 3. De datagebruikers, die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van bedrijfsprocessen, werken met productie, diensten, klanten en waarde creëren. De focus ligt niet op data, maar data speelt wel een belangrijke rol en de zichtbaarheid van data moet groter, zodat vanaf het begin van de data er al goed voor kan worden gezorgd.

Datawaardeketen

Ik richt me op mensen uit de DATAWAARDEKETEN. Dit zijn mensen die zich nu al met data bezighouden, zoals een CDO, CIO, data officer, data steward, data architect, data modelleur, data scientist, data engineer, BI ontwikkelaar, etc. Deze mensen kunnen met gerichte kennis volgens de DAMA DMBoK in korte tijd de samenhang gaan zien in data, de mens- en organisatie-aspecten een plek geven en zeker ook procesmatig verbeteringen in de organisatie gaan zien. Ook zullen ze op het gebied van besturing (data governance) de kansen en mogelijkheden kunnen inschatten. Voor deze mensen heb ik de DAMA DMBoK CDMP Training als fundament en gemeenschappelijke taal, die alle aspecten van datamanagement behandeld.

Hoger Management

Daarnaast is er ook de leiding, HOGER MANAGEMENT, afdelingshoofden die meer van data en vooral datamanagement moeten af weten. Zij moeten vooral begrijpen dat data ook zorg nodig heeft, dat data enorme waarde kan hebben, maar ook risico’s met zich meebrengt. Hoe geef je data de rol die het nodig heeft in de organisatie en hoe zorg je dat het expliciet en concreet deel gaat uitmaken van de strategie? Voor management heb ik trainingen om het databewustzijn te verhogen en workshops om concreet aan de slag te gaan met wat de organisatie bezighoudt op het gebied van data en samen concrete plannen en aanpakken te maken om daar verbeteringen aan te brengen. Jouw organisatie, jouw cases, jouw oplossingen, samen onder mijn leiding.

Datagebruikers

DATAGEBRUIKERS moeten data inzetten om hun rol goed te kunnen vervullen. Zij houden zich met beleid, met beheer van producten en diensten bezig, en hebben meer inzicht nodig om te weten wat goed en minder goed gaat en wat gericht aandacht nodig heeft. Zij moeten dus hun vraag of uitdaging kunnen vertalen naar data en dataproducten (zoals dashboards, maar ook datasets die voor anderen weer ineteressant zijn). Deze datagebruikers zitten in de operatie, in beleidsfuncties om te zorgen dat de organisatie op operationeel en tactisch niveau de juiste dingen doet.

Het Datamanagement Fundament: DAMA DMBoK

Voor datamanagement heb ik een uitstekende training die de volle breedte van datamanagement volgens DAMA DMBoK behandeld. Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die dicht bij of in de datamanagementorganisatie zit, van datasteward, datamanager, data-officer tot Chief Data Officer.

We zullen alle onderwerpen van de DAMA DMBoK, zoals datagovernance, datakwaliteit, data-architectuur, metadata, datawarehousing, BI, data science, masterdata, datamodelleren, data-integratie. Daarnaast bespreek ik ook enkele overkoepelende concepten om de samenhang tussen data, organisatie, de Enterprise architectuur en beleid te duiden.

Aan het einde van de training ben je in staat om consistente datamanagementpraktijken toe te passen in je werk en heb je de mogelijkheid om het gewaardeerde DAMA CDMP Fundamentals-examen af te leggen.

Ik geef deze training in verschillende varianten:

 • 1-daagse Open Inschrijving DAMA CDMP Training – voor degene die zelf studeren, maar graag overzicht van de DMBoK willen en tips en training voor het CDMP Examen;
 • 2-daagse In-company DAMA CDMP Training – voor organisaties die zelf al met datamanagement bezig zijn, maar de volle breedte willen behandelen en hun medewerkers willen laten slagen voor het CDMP Examen. Denk aan BI Ontwikkelaars die meer willen weten, Data Officers die het examen willen doen en de samenhang willen zien;
 • 3-daagse In-company Online DAMA CDMP Training – voor organisaties die een ervaren trainer willen, wereldwijd (of niet specifiek in Nederland) de training willen volgen, met elkaar datamanagement willen beleven en het CDMP Examen willen doen;
 • 4-daagse In-company en Open Inschrijving DAMA DMBoK CDMP Training – voor degene die meer voorbeelden willen zien, eigen cases naar voren brengen, in discussie gaan met soortgenoten en naast de hoofdstukken voor het CDMP Examen ook change management en organisatorische aspecten willen bespreken.

Vormen in Trainingen en Workshops

Het pad om meer waarde uit data te halen en de risico’s te verminderen begint om er bewust van en bekwaam in te worden. Een goede manier om dit te doen is het trainen van veel mensen in jouw organisatie. Ze hebben niet allemaal dezelfde training nodig:

 1. Datawaardeketen: de meerdaagse DAMA DMBoK CDMP training gaat diep en breed en is uitermate geschikt om deze mensen de bagage te geven om direct beter om te gaan met data in hun projecten en activiteiten;
 2. Hoger Management: met Case-based Workshops gaan we zien welke uitdagingen jouw organisatie heeft en hoe we daar met goed datamanagement en datagebruik stappen kunnen zetten en de juiste richting kunnen ingaan;
 3. Datagebruikers: met Datavertaler en andere workshops maken we praktisch wat datagedreven betekent voor jouw organisatie met voorbeelden en opdrachten.

De DAMA DMBoK CDMP training is een standaard training in verschillende varianten qua duur. De andere trainingen zijn gebaseerd op use cases van de klant en bevatten naast standaard materiaal ook specifiek materiaal voor jou als klant, jouw eigen cases.

Het op maat maken van trainingen en workshop is de sleutel om kennis over te dragen op een interessante en efficiënte manier, waarbij de deelnemers vanuit hun eigen ervaring meedoen en de resultaten enorm relevant zijn voor hun dagelijkse werk. Ik gebruik al mijn kennis en ervaring om jouw mensen op te leiden. Ik deel mijn enthousiasme voor data en doe mijn uiterste best om de vonk over te laten slaan.

Datawaardeketen

Ik richt me op mensen uit de DATAWAARDEKETEN. Dit zijn mensen die zich nu al met data bezighouden, zoals een CDO, CIO, data officer, data steward, data architect, data modelleur, data scientist, data engineer, BI ontwikkelaar, etc. Deze mensen kunnen met gerichte kennis volgens de DAMA DMBoK in korte tijd de samenhang gaan zien in data, de mens- en organisatie-aspecten een plek geven en zeker ook procesmatig verbeteringen in de organisatie gaan zien. Ook zullen ze op het gebied van besturing (data governance) de kansen en mogelijkheden kunnen inschatten. Voor deze mensen heb ik de DAMA DMBoK CDMP Training als fundament en gemeenschappelijke taal, die alle aspecten van datamanagement behandeld.

Hoger Management

Daarnaast is er ook de leiding, HOGER MANAGEMENT, afdelingshoofden die meer van data en vooral datamanagement moeten af weten. Zij moeten vooral begrijpen dat data ook zorg nodig heeft, dat data enorme waarde kan hebben, maar ook risico’s met zich meebrengt. Hoe geef je data de rol die het nodig heeft in de organisatie en hoe zorg je dat het expliciet en concreet deel gaat uitmaken van de strategie? Voor management heb ik trainingen om het databewustzijn te verhogen en workshops om concreet aan de slag te gaan met wat de organisatie bezighoudt op het gebied van data en samen concrete plannen en aanpakken te maken om daar verbeteringen aan te brengen. Jouw organisatie, jouw cases, jouw oplossingen, samen onder mijn leiding.

Datagebruikers

DATAGEBRUIKERS moeten data inzetten om hun rol goed te kunnen vervullen. Zij houden zich met beleid, met beheer van producten en diensten bezig, en hebben meer inzicht nodig om te weten wat goed en minder goed gaat en wat gericht aandacht nodig heeft. Zij moeten dus hun vraag of uitdaging kunnen vertalen naar data en dataproducten (zoals dashboards, maar ook datasets die voor anderen weer ineteressant zijn). Deze datagebruikers zitten in de operatie, in beleidsfuncties om te zorgen dat de organisatie op operationeel en tactisch niveau de juiste dingen doet.

  Het Datamanagement Fundament: DAMA DMBoK

  Voor datamanagement heb ik een uitstekende training die de volle breedte van datamanagement volgens DAMA DMBoK behandeld. Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die dicht bij of in de datamanagementorganisatie zit, van datasteward, datamanager, data-officer tot Chief Data Officer.

  We zullen alle onderwerpen van de DAMA DMBoK, zoals datagovernance, datakwaliteit, data-architectuur, metadata, datawarehousing, BI, data science, masterdata, datamodelleren, data-integratie. Daarnaast bespreek ik ook enkele overkoepelende concepten om de samenhang tussen data, organisatie, de Enterprise architectuur en beleid te duiden.

  Aan het einde van de training ben je in staat om consistente datamanagementpraktijken toe te passen in je werk en heb je de mogelijkheid om het gewaardeerde DAMA CDMP Fundamentals-examen af te leggen.

  Ik geef deze training in verschillende varianten:

  • 1-daagse Open Inschrijving DAMA CDMP Training – voor degene die zelf studeren, maar graag overzicht van de DMBoK willen en tips en training voor het CDMP Examen;
  • 2-daagse In-company DAMA CDMP Training – voor organisaties die zelf al met datamanagement bezig zijn, maar de volle breedte willen behandelen en hun medewerkers willen laten slagen voor het CDMP Examen. Denk aan BI Ontwikkelaars die meer willen weten, Data Officers die het examen willen doen en de samenhang willen zien;
  • 3-daagse In-company Online DAMA CDMP Training – voor organisaties die een ervaren trainer willen, wereldwijd (of niet specifiek in Nederland) de training willen volgen, met elkaar datamanagement willen beleven en het CDMP Examen willen doen;
  • 4-daagse In-company en Open Inschrijving DAMA DMBoK CDMP Training – voor degene die meer voorbeelden willen zien, eigen cases naar voren brengen, in discussie gaan met soortgenoten en naast de hoofdstukken voor het CDMP Examen ook change management en organisatorische aspecten willen bespreken.

  Vormen in Trainingen en Workshops

  Het pad om meer waarde uit data te halen en de risico’s te verminderen begint om er bewust van en bekwaam in te worden. Een goede manier om dit te doen is het trainen van veel mensen in jouw organisatie. Ze hebben niet allemaal dezelfde training nodig:

  1. Datawaardeketen: de meerdaagse DAMA DMBoK CDMP training gaat diep en breed en is uitermate geschikt om deze mensen de bagage te geven om direct beter om te gaan met data in hun projecten en activiteiten;
  2. Hoger Management: met Case-based Workshops gaan we zien welke uitdagingen jouw organisatie heeft en hoe we daar met goed datamanagement en datagebruik stappen kunnen zetten en de juiste richting kunnen ingaan;
  3. Datagebruikers: met Datavertaler en andere workshops maken we praktisch wat datagedreven betekent voor jouw organisatie met voorbeelden en opdrachten.

  De DAMA DMBoK CDMP training is een standaard training in verschillende varianten qua duur. De andere trainingen zijn gebaseerd op use cases van de klant en bevatten naast standaard materiaal ook specifiek materiaal voor jou als klant, jouw eigen cases.

  Het op maat maken van trainingen en workshop is de sleutel om kennis over te dragen op een interessante en efficiënte manier, waarbij de deelnemers vanuit hun eigen ervaring meedoen en de resultaten enorm relevant zijn voor hun dagelijkse werk. Ik gebruik al mijn kennis en ervaring om jouw mensen op te leiden. Ik deel mijn enthousiasme voor data en doe mijn uiterste best om de vonk over te laten slaan.

  Meer weten over mijn trainingen?

  De makkelijkste manier om meer te weten te komen hoe
  ronaldbaan.com | Mastering Data
  jou kan helpen is me dat laten weten.
  Ik neem dan snel en geheel vrijblijvend contact met je op.

  De visie

  De visie achter deze trainingen en workshops is dat je als organisatie verder wilt komen dat je daarvoor met eigen mensen deze weg opgaat. Ik leer je mensen wat datamanagement is, hoe ze daar praktisch vorm aan kunnen geven en kan de organisatie blijven begeleiden gedurende de reis.

  Mensen moeten in beweging komen en dat lukt het best als de motivatie er is, als er communicatie is, als er kennis makkelijk beschikbaar is.

  Het gaat om:

  Zelf Doen

  Eigen mensen die de organisatie als geen ander kennen kan ik het vak van datamanagement leren.

  Continu Leren

  Steeds een stapje vooruit en een nieuwe uitdaging die zich aandient.

  Samen Leren

  Verticaal en horizontaal door de organisatie heen samen leren en samenwerken, van datagovernance tot datakwaliteit, van operationele issues tot geavanceerde data-analyses.