Trainingen en Workshops

Wat we binnen onze organisaties doen, doen we zo goed als we kunnen bedenken en kunnen doen. Wat gaan we doen als we er achter komen dat we iets niet goed genoeg kunnen in veranderende tijden met veranderende eisen.

Trainingen en Workshops

Wat we binnen onze organisaties doen, doen we zo goed als we kunnen bedenken en kunnen doen. Wat gaan we doen als we er achter komen dat we iets niet goed genoeg kunnen in veranderende tijden met veranderende eisen.

Trainingen en workshops

Het pad om datamanagement beter te kunnen uitvoeren is om er bewust van en bekwaam in te worden. Er is geen vaste route om dit te doen, maar vaak kom ik tegen dat:

  1. met alignment sessies de business, IT en de datamanagementfunctie elkaar beter begrijpen, 1 taal gaan spreken en beter onder woorden kunnen brengen wat zinvolle stappen vooruit zijn;
  2. met datamanagament fundament training veel mensen een gedegen en compleet inzicht krijgen en de samenhang zien in datamanagement en er zo momentum ontstaat;
  3. met case-based training heel concreet voor de organisatie specifieke datamanagement-uitdagingen samen worden besproken onder leiding van mij met mooie inzichten en uitvoerbare acties als resultaat.

 

Alignment Sessies

Datamanagement op een hoger niveau krijgen, zodat het de business beter kan ondersteunen in haar doelstellingen vereist verandering. De huidige manier van het beheren en gebruiken van data brengt te veel (meestal verborgen) kosten en risico’s met zich mee.

Dit betekent dat bestaande functies meer van data zullen moeten weten om hun werk beter te kunnen uitvoeren m.b.t. data. Dat betekent ook dat door de lagen van de organisatie heen gekeken moet worden wat dit betekent en hoe daarop gestuurd kan worden. Dat betekent ook dat de business, IT en de datamanagementfunctie elkaar, elkaars taal en prioriteiten met elkaar moeten delen om samen verder te komen op het gebied van data.

In deze sessie gaan we van algemeen, elkaar en het vakgebied beter leren kennen, tot diep begrip en verregaande afstemming om zo tot duidelijke richtingen en uitvoerbare acties te komen.

Het Datamanagement Fundament

Voor datamanagement heb ik een uitstekende training die de volle breedte van datamanagement volgens DAMA DMBoK behandeld. Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die dicht bij of in de datamanagementorganisatie zit, van datasteward, datamanager, data-officer tot Chief Data Officer.

We zullen alle onderwerpen van de DAMA DMBoK, zoals datagovernance, datakwaliteit, data-architectuur, metadata, datawarehousing, BI, data science, masterdata, datamodelleren, data-integratie. Daarnaast bespreek ik ook enkele overkoepelende concepten om de samenhang tussen data, organisatie, de Enterprise architectuur en beleid te duiden.

Aan het einde van de training ben je in staat om consistente datamanagementpraktijken toe te passen in je werk en heb je de mogelijkheid om het gewaardeerde DAMA CDMP Fundamentals-examen af te leggen.

Case-based Training

Mijn case-based trainingen zijn trainingen op maat. Na een voorbespreking over wat de uitdagingen en prioriteiten voor jouw organisatie zijn, bepalen we samen een of meer cases om in een sessie (2 tot 3 uur) te bespreken. Vaak nemen we wat theorie en kennis uit de DAMA DMBoK door en gaan we dan aan de slag met de case. De vorm is uitermate interactief, waarbij van deelnemers veel inbreng wordt verwacht om tot een goed resultaat te komen.

Het fijne van deze manier van trainen of eigenlijk workshoppen is dat je met zijn allen eens goed de tijd neemt om het onderwerp te bekijken, elkaars standpunten kunt gaan begrijpen en gezamenlijk tot inzichten komt die kunnen helpen met het aanpakken van de uitdaging.

De case-based training is enorm praktijk gericht en levert vaak hele concrete resultaten waar de organisatie verder mee kan.

Trainings courses and workshops

The path to better data management is to become aware of it and competent at it. There is no set route to do this, but often I come across that:

  1. With alignment sessions, business, IT, and the data management function will get better aligned, so they can begin speaking one language and can better articulate what meaningful steps forward are.
  2. With data management foundation training, many people get a good understanding of data management and see the connection, which helps them move forward.
  3. With case-based training, I discuss very concrete data management challenges specific to the organisation, resulting in great insights and executable actions.

Alignment Sessies

Datamanagement op een hoger niveau krijgen, zodat het de business beter kan ondersteunen in haar doelstellingen vereist verandering. De huidige manier van het beheren en gebruiken van data brengt te veel (meestal verborgen) kosten en risico’s met zich mee.

Dit betekent dat bestaande functies meer van data zullen moeten weten om hun werk beter te kunnen uitvoeren m.b.t. data. Dat betekent ook dat door de lagen van de organisatie heen gekeken moet worden wat dit betekent en hoe daarop gestuurd kan worden. Dat betekent ook dat de business, IT en de datamanagementfunctie elkaar, elkaars taal en prioriteiten met elkaar moeten delen om samen verder te komen op het gebied van data.

In deze sessie gaan we van algemeen, elkaar en het vakgebied beter leren kennen, tot diep begrip en verregaande afstemming om zo tot duidelijke richtingen en uitvoerbare acties te komen.

Het Datamanagement Fundament

Voor datamanagement heb ik een uitstekende training die de volle breedte van datamanagement volgens DAMA DMBoK behandeld. Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die dicht bij of in de datamanagementorganisatie zit, van datasteward, datamanager, data-officer tot Chief Data Officer.

We zullen alle onderwerpen van de DAMA DMBoK, zoals datagovernance, datakwaliteit, data-architectuur, metadata, datawarehousing, BI, data science, masterdata, datamodelleren, data-integratie. Daarnaast bespreek ik ook enkele overkoepelende concepten om de samenhang tussen data, organisatie, de Enterprise architectuur en beleid te duiden.

Aan het einde van de training ben je in staat om consistente datamanagementpraktijken toe te passen in je werk en heb je de mogelijkheid om het gewaardeerde DAMA CDMP Fundamentals-examen af te leggen.

Case-based Training

Mijn case-based trainingen zijn trainingen op maat. Na een voorbespreking over wat de uitdagingen en prioriteiten voor jouw organisatie zijn, bepalen we samen een of meer cases om in een sessie (2 tot 3 uur) te bespreken. Vaak nemen we wat theorie en kennis uit de DAMA DMBoK door en gaan we dan aan de slag met de case. De vorm is uitermate interactief, waarbij van deelnemers veel inbreng wordt verwacht om tot een goed resultaat te komen.

Het fijne van deze manier van trainen of eigenlijk workshoppen is dat je met zijn allen eens goed de tijd neemt om het onderwerp te bekijken, elkaars standpunten kunt gaan begrijpen en gezamenlijk tot inzichten komt die kunnen helpen met het aanpakken van de uitdaging.

De case-based training is enorm praktijk gericht en levert vaak hele concrete resultaten waar de organisatie verder mee kan.

De visie

De visie achter deze trainingen en workshops is dat je als organisatie verder wilt komen dat je daarvoor met eigen mensen deze weg opgaat. Ik leer je mensen wat datamanagement is, hoe ze daar praktisch vorm aan kunnen geven en kan de organisatie blijven begeleiden gedurende de reis.

Mensen moeten in beweging komen en dat lukt het best als de motivatie er is, als er communicatie is, als er kennis makkelijk beschikbaar is.

Het gaat om:

Zelf Doen

Eigen mensen die de organisatie als geen ander kennen kan ik het vak van datamanagement leren.

Continu Leren

Steeds een stapje vooruit en een nieuwe uitdaging die zich aandient.

Samen Leren

Verticaal en horizontaal door de organisatie heen samen leren en samenwerken, van datagovernance tot datakwaliteit, van operationele issues tot geavanceerde data-analyses.