Digitale Transformatie vs. Datagedreven Werken

Written by Ronald Baan

Ronald is een data-enthousiasteling die zijn tijd besteedt aan het delen van zijn passie voor data met anderen.

9 mei 2022

Over precies 1 maand, op 2 mei, geef ik dag 6 van het programma “Masterclass Datagestuurde Digitale Transformatie” onder de bezielende leiding van Klaas van der Heijden.

Het plaatje hieronder is precies wat ik NIET ga doen: geen schema’s, geen abstracte plaatjes, geen theorie. Nee, het wordt een dag vol stories! Ik ga storytelling doen over hoe organisaties de digitale transformatie en datagedreven organisatie hebben opgepakt, wat ze zijn tegengekomen en wat we ervan kunnen leren. ECHTE cases dus.

Toch nog wel wat theorie, n.l. hoe relateren de cases zich dit tot allerlei frameworks die we kennen en gebruiken, zoals #DAMA#DMBoK.

Ik heb er super veel zin in en kan niet wachten!

You may also like…

De kosten van halfslachtig

De kosten van halfslachtig

Veel organisaties worstelen met datamanagement. Het kost veel energie, dingen zijn niet duidelijk, moeilijk te achterhalen en de waarde van goed databeheer wordt niet gezien binnen de organisatie. Allemaal ‘moetjes’ en weinig plezier.

Imperfecte data, en toen?

Imperfecte data, en toen?

Moet de data 100% perfect zijn voordat je iets kunt doen? Is data wel ooit perfect?

Hoe we omgaan met imperfectie bepaalt volledig welke waarde we met data kunnen creëren en of de tijd en moeite die we aan data besteden nuttige investeringen zijn of lapmiddelen die alleen maar geld en tijd kosten.