Consistentie boven Flexibiliteit

Written by Ronald Baan

Ronald is een data-enthousiasteling die zijn tijd besteedt aan het delen van zijn passie voor data met anderen.

11 september 2022

Dit klinkt vreemd, want we willen in onze werkende omgeving toch vooral flexibiliteit om op nieuwe dingen in te spelen, om snel te kunnen reageren?

Toen de autofabricage begin vorige eeuw als assemblagelijn werd vormgegeven, bleek dat er uitdagingen genoeg waren. Zo’n manier van werken stelt eisen aan heel veel zaken. De aan Henri Ford toegeschreven uitspraak “je kunt iedere kleur auto krijgen, zolang het maar zwart is” is typerend. Het geeft aan dat op grote schaal productie opvoeren ook beperkingen met zich meebrengt.
Dat we nu auto’s van de band af kunnen laten lopen, waarbij de eerste een totaal ander model is dan de tweede, met andere kleuren, opties, enz., dat kon natuurlijk nooit 100 jaar geleden, daar hebben we heel lang voor nodig gehad.

Wanneer je doorkrijgt dat om de uitdagingen om #datagedreven te worden, meer te doen met data, in control te zijn met data #vereisen dat je data op industriële wijze moet gaan verwerken, dan weet je dat enige wetmatigheden van toepassing zijn. (zie ook een eerdere blog herover https://lnkd.in/e5XnUauD)

Jouw organisatie heeft niet 1000 records met 100 kenmerken. Nee, het zijn er miljoenen met honderden, duizenden kenmerken, die ook niet gelijkvormig zijn en uit vele systemen komen. De uitdaging is hoe we hier mee omgaan, hoe we hier beter (#datavolwassener) in kunnen worden, zonder een IT-organisatie te worden!

De weg naar #datavolwassenheid begint met consistentie en eindigt met flexibiliteit!

Ga in het begin von jouw proces om #datavolwassen te worden dus niet overvragen, ga niet eisen dat jouw proces de data net iets anders verwerkt, net iets anders gebruikt. De #schaalgrootte die de organisatie nodig heeft zul je dan voorlopig niet bereiken.

Het industrieel verwerken van data om het bruikbaar te maken in allerlei processen vereist dat we handmatige tussenkomsten elimineren EN dat data #consistent is. Data moet controleerbaar, herhaalbaar, voorspelbaar 24/7 stromen in het datalandschap.

De #waarde van flexibiliteit wordt m.i. stelselmatig #overschat, terwijl de #kosten van flexibiliteit enorm worden #onderschat. Is het wezenlijk voor de organisatie dat jouw data net iets anders stroomt dan die van de rest van de organisatie? Gaan we met data dezelfde fouten maken als met software, waar eindeloos gesleutel aan niet-wezenlijke zaken zorgt voor onbetaalbare, onplanbare en slecht werkende systemen?

De volgorde van #datavolwassenheid in vogelvlucht:

  • consistentie
  • standaardisatie
  • schaalvergroting
  • flexibilisering

Consistentie is key, want data moet geautomatiseerd verwerkt worden en uitzonderingen op uitzonderingen staan niet aan het begin van jouw data-reis, maar komen aan het einde, als de mensen, processen, systemen en data op orde zijn.

You may also like…

De kosten van halfslachtig

De kosten van halfslachtig

Veel organisaties worstelen met datamanagement. Het kost veel energie, dingen zijn niet duidelijk, moeilijk te achterhalen en de waarde van goed databeheer wordt niet gezien binnen de organisatie. Allemaal ‘moetjes’ en weinig plezier.

Imperfecte data, en toen?

Imperfecte data, en toen?

Moet de data 100% perfect zijn voordat je iets kunt doen? Is data wel ooit perfect?

Hoe we omgaan met imperfectie bepaalt volledig welke waarde we met data kunnen creëren en of de tijd en moeite die we aan data besteden nuttige investeringen zijn of lapmiddelen die alleen maar geld en tijd kosten.