Operational vs. Analytics Data Plane

Written by Ronald Baan

Ronald is een data-enthousiasteling die zijn tijd besteedt aan het delen van zijn passie voor data met anderen.

30 maart 2022

Vaak zegt een plaatje of een beeld (in woorden) meer dan veel praten en uitleg. Een krachtig beeld voor datamanagement is dat we in veel organisaties eigenlijk 2 omgevingen hebben waar we met onze data werken, nl. de primaire systemen en processen werken in de operationele omgeving, terwijl de rapportages, AI, ML en overige analyses in de analyse omgeving werken.

Als je dat beseft, dan wordt het inrichten of verbeteren van datamanagement, datakwaliteit, etc. ook een stuk doelgerichter en zelfs wel een beetje eenvoudiger. In een analyse omgeving moet je wel degelijk datamanagement doen, maar wel op een andere manier dan in de operationele omgeving en doelmatig naar de behoefte.

Data Mesh bouwt ook op het principe van de 2 data planes. Kijk hier nog eens de goede uitleg van Zhamak Dehghani na over Data Mesh, een aanrader: https://lnkd.in/eV5-adED

Heb je zin en behoefte om Data Mesh samen met anderen uit te werken gebaseerd op DAMA DMBoK in een werkgroep van DAMA NL? In een volgende versie van onze DMBoK worden meerdere nieuwe ontwikkelingen behandeld en onze werkroepen geven input aan DAMA International.
Neem contact met me op als je geïnteresseerd bent!

You may also like…

De kosten van halfslachtig

De kosten van halfslachtig

Veel organisaties worstelen met datamanagement. Het kost veel energie, dingen zijn niet duidelijk, moeilijk te achterhalen en de waarde van goed databeheer wordt niet gezien binnen de organisatie. Allemaal ‘moetjes’ en weinig plezier.